Дабески Лукс

Dabeski-LUX-29

Резиденција Дабески ЛУКС е центар со холистички пристап за живеење и грижа на возрасни лица, чија основна дејност е сместување на возрасни лица, нудејќи им сеопфатна нега и соодветни услови за живот

Дабески лукс исто така нуди можност за физикална терапија (електортерапија) и рехабилитација и за надворешни клиенти со можност за престој во време траење на терапијата.

Сакаме да истакнеме дека по завршувањето на КОВИД ситуацијата покрај ваков вид услуги на клиентите нудиме и дневен престој ,како место за дружење, згрижување и социјализсција. Согласно со законската регулатива во наредниот временски период.

Сподели вест

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on print
Share on email