Month: December 2016

Видео Презентација

Приватната установа за социјална заштита на стари лица ,,Резиденција Дабески’’ е центар со холистички пристап за живеење и грижа на возрасни лица, чија основна дејност

Погледнете пвоеќе »