Исхрана

Исхрана

Оброците се подготвуваат секојдневно, при што се усогласуваат со нивната старосна и здравствена состојба, врз основа на претходна медицинска консултација. Храната се подготвува во согласност со НАССР стандардот за квалитет на храна. Исхраната на дневно ниво се состои од три главни оброка на растојание од 5 часа и две ужинки помеѓу оброците

Контакт

Исхрана