Даниела Дабеска

Директор

Јана Јанева

Менаџер/Социјален работник

Јован Коцев

Кинезитерапевт/Супервизор

Христина Симеоновска

Физиотерапевт

Елида Стоименова

Главна медицинска сестра

Мерхуниса Осман

Медицинска сестра

Оливера Стојановиќ

Медицинска сестра

Игор Гусакоски

Медицински техничар

Маја Станковска

Шеф на невуватели

Јелка Реџеп

Негувател

Игор Секулоски

Негувател

Силвана Ристиќ

Негувател

Соња Стојмирова

Негувател

Јасмина Крстевска

Негувател

Весна Велевска

Негувател

Гроздана Јовеска

Негувател

Снежана Аврамовска

Перална

Мирјана Гјуровска

Хигиеничар

Тихомир Спасовски

Домар

Слободанка Трајковска

Негувател

Шерифе Ајруловска

Негувател

Весна Китановска

Готвач

Ирена Апостоловска

Готвач