На нашите корисници им нудиме конфор со резиденционално сместување во соби со топол колорит,кои потсетуваат на домашен амбиентален простор.

Дабески лукс нуди можност за физикална терапија (електортерапија) и рехабилитација и за надворешни клиенти со можност за престој во време траење на терапијата.